All premium Magento themes at magentothemesstore.com!

Historik

fastighet

Vårdhemmet Lugnet AB öppnade sitt nybyggda gruppboende i Vidbo i Sigtuna Kommun 1995. Verksamheten startades av Lena Ericson och Göran Spång som fortfarande är aktiva i bolaget. Lugnet hade inledningsvis totalt 8 lägenheter inriktade på demensboende. Efter en tillbyggnad 1998 fanns det totalt 13 lägenheter. Dessa platser utökades igen till 17 lägenheter 2005 med en ny målgrupp bestående av personer med fysiska funktionshinder med en ålder mellan 40 och 65 år vid inflyttning. Lena är sjuksköterska sedan 1984 och är verksamhetschef med ansvarar för all vård, omsorg och personal på Vårdhemmet Lugnet. Till sin hjälp har hon Ida Hellman, avdelningssjuksköterska.