All premium Magento themes at magentothemesstore.com!

Vårdboendet

matplats

Boendet

Vårdhemmet Lugnet består idag av 17 lägenheter, efter tillbyggnad 1998 och 2006. Alla lägenheter är ritade och byggda av Skanska specifikt enligt direktiven för gruppboende. Lägenheterna är 30,5 m2 och de har egen kokvrå, kyl och frys samt toalett och dusch. Samtliga lägenheter ligger på entréplan och har fönster ut mot det vackra kulturlandskapet och tillgång till egen altan. Goda möjligheter för de boende att vistas utomhus finns, antingen på den stora altanen, egen altan eller på promenader i omgivningarna. För oss är det viktigt att den fysiska omgivningen på vårt boende är attraktiv. Här har vårdtagarna rymliga och trivsamma lägenheter, och trevliga gemensamma utrymmen till sitt förfogande. Vårdtagarna är alltid med och bestämmer över sin egen vardag och därmed påverkar sin omgivning.

Varje enskild lägenhet räknas som ett eget boende. Detta innebär att den som flyttar hit har med sig sina egna möbler för att göra det så hemlikt som möjligt. För oss är det viktigt att den fysiska omgivningen på vårt boende är attraktiv. Vårdhemmet har sedan starten bemödat sig med att erbjuda ett familjärt boende utan institutionell prägel varför allmänutrymmen, i den mån det är möjligt och säkert, möbleras som ett vanligt hem.

Personal

Undersköterskor/vårdbiträden

Vi har erfaren och kompetent personal som med förtroende ger god omvårdnad med respekt för de boendes egna önskemål. Vårdhemmet Lugnet har en tradition av låg personalomsättning, vilket ger hög kontinuitet, en omsorg utan stress med goda möjligheter till mycket personlig kontakt mellan boende och personal.

Eftersom kontinuitet värderas högt i vårt arbete får varje boende en kontaktperson knuten till sig. Kontaktpersonen ansvarar för den boendes personliga vård, tillsyn, städning av rummet, tvätt, inköp, mm. Det är också kontaktpersonen som informerar såväl den boende som de anhöriga om det som är aktuellt på vårdboendet. Ett nära samarbete som försäkrar högkvalitativ vård och omsorg.

Sjuksköterskor

Det finns tillgång till kompetenta sjuksköterskor dygnets alla timmar. Sjuksköterskan finns på plats 07.00- 15.00 på vardagar och resterande tid finns det en sjuksköterska i beredskap med jour. Alla frågor av medicinsk art besvaras av konsultläkare eller sjuksköterska.

Sjukgymnast

Det finns sjukgymnast knuten till vårdboendet. Hon planerar sjukgymnastiska insatser samt aktivering med beaktande av den boendes individuella behov.

Läkare

Vår konsultläkare med specialisering i geriatrik kommer två gånger i veckan, samt tätare vid behov och har också beredskap dygnet runt.

Städare

För att underlätta och främja kontakten mellan de boende och personal har vi en städare tre dagar i veckan. Detta gör att personalen har tid att ge det lilla extra.

In- och utflyttning

Alla har egna lägenheter, vilket innebär att man har sina egna möbler, gardiner, mattor osv. Sänglinne och handdukar är enhetliga på hela vårdhemmet för att undvika sammanblandning, därför ingår inköp av dessa i trivselkassan som ska betalas månatligen till ett bankkonto. I dagsläget är trivselkassan 500 kr i månaden och den ska också räcka till hårshampoo, tandkräm och andra produkter för hygienskötsel, samt andra saker som den boende önskar. Utöver trivselkassan sätts pengar in som används till akuta mediciner, fotvård, kläder, utflykter med mera. Kassan förvaltas av verksamhetschefen samt redovisas av denne.

Alla boende får vid inskrivning en individuell genomförandeplan, där mål och önskemål tydligt dokumenteras, och som används som arbetsredskap för att ge den boende optimal kvalitativ vård. Närvarande vid planeringen är sjuksköterskan, kontaktmannen och vårdtagare. Anhöriga eller närstående är välkommen att delta i planeringen om de så önskar.

Vi tillämpar fria besökstider, men ser helst att anhöriga inte kommer innan kl. 10 på förmiddagen om inget annat är avtalat.

Utflyttning

Vid eventuell utflyttning skall den boende eller dennes anhöriga, inom en vecka, flytta alla möbler och städa lägenheten noggrant. Om städningen ej utförs kommer en avgift att debiteras, som täcker kostnaderna för att vi ombesörjer detta.

Kost

All mat tillagas på plats av en erfaren och utbildad kokerska. Detta medför en stor flexibilitet avseende vilken mat som erbjuds, individuella önskemål och vilka maträtter som passar varje individ. Vi vill att våra boende ska trivas och må bra. Kosten är sammansatt efter näringsriktiga principer och i enlighet med de boendes egna önskemål. I kostrådet deltar både sjuksköterskan, kost- och köksansvariga och de boende själva. En veckas matsedel görs av kokerskan i samråd med de boende i mån av tid.En näringsrik kost är viktig, men för aptitens skull satsar vi även på vällagad och god mat samt en lugn och trevlig måltidssituation.

Dessa tider finns som hjälp för oss men kan även anpassas efter varje individ.

Aktiviteter

Vid val av aktiviteter tas stor hänsyn till individens personlighet och intressen. Vardagen på vårt vårdboende präglas av aktiviteter, för att hålla igång och stärka samhörigheten och gemenskapen bland de boende. Många individanpassade aktiviteter erbjuds men samtidigt erbjuder vi även möjlighet till gemensamma aktiviteter för de som vill för att slippa känna ensamhet samt för att främja gemenskapen. Alla aktiviteter planeras och arrangeras utifrån de boendes lust, vilja och förmåga. Målet är livskvalitet i alla situationer och det är alltid upp till den enskilde vad han eller hon vill delta i. Vi tar inte för givet att alla gillar sång och musik eller bingo utan vi tar större hänsyn till individens personlighet och intressen för största möjliga sociala gemenskap.

Vi gör utflykter, semestrar utomlands, ordnar tillställningar med musik och sång, sysslar med handarbete och spelar spel - alltid med våra boendes önskemål och förmåga som utgångspunkt. Det är också många som uppskattar att delta i det dagliga arbetet, med välkända aktiviteter som att hjälpa till med bordsdukning och matlagning. Anhöriga är alltid välkomna att delta i aktiviteter, resor, utflykter och måltider.

Allmänt

Det är inte tillåtet att röka inomhus utan rökning sker på anvisad plats utomhus. Gemensamma lokaler är matsal och de två vardagsrummen, där det finns TV och stereo.

Tandhygienist

Tandhygienist besöker de boende en gång per år. Utöver detta följer personalen med vid planerade tandläkare/tandhygienist besök.

Fotvård

Fotvård får de boende som vill, ungefär var 6:e vecka. Fotvårdaren kommer till vårdhemmet efter behov.

Frisör

Personalen tar kontakt med frisören som kommer till vårdhemmet med jämna mellanrum.

Apotek

Alla på Vårdhemmet Lugnet får vid inflyttning Apo-dos. Medicinerna doseras i påsar av Apoteket och skickas till vårdhemmet varannan vecka. Fakturorna betalas av vårdtagaren eller av verksamhetschefen och kostnaden dras från respektive handkassa, alternativt skickas till den som tar hand om den boendes ekonomi.

Post

Posten delas ut varje vardag. För utgående post, kontakta sjuksköterska eller kontaktperson. Vårdhemmet prenumererar på två dagstidningar som alla får ta del av.